Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

Informacji dotyczących procedur turniejowych nie opisanych poniżej (takich jak: rozpoczęcie gry, opady deszczu lub niebezpieczne warunki, dyskwalifikacja i zawieszenie, przydzielanie do grup i sekcji, rozstrzyganie remisów, klasyfikacja graczy lub sędziów) należy szukać w Przewodniku Turniejowym.
For information regarding tournament procedures that are not covered below (such as beginning play, rain or hazardous conditions, disqualification and suspension, grouping and sectioning, handling of ties, classification of players, or officials), see the Competition Manual.