W dniu 1. stycznia 2018 opublikowana została aktualizacja Oficjalnych Reguł Gry w Disc Golfa PDGA wprowadzająca dość istotne zmiany.

Dokument został przetłumaczony na język polski i opublikowany w formie cyfrowej oraz papierowej na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Disc Golfa. Wszelkie prawa autorskie do niniejszej publikacji oraz zmian jej treści są zastrzeżone wyłącznie dla PDGA. Wyrazy uznania składamy członkom Komitetu ds. Reguł Gry PDGA, którzy pracowali nad niniejszą aktualizacją oraz PDGA, organizacji z której środków sfinansowane zostało tłumaczenie, skład i druk dokumentu.

Pobierz PDF: Official Rules, Competition Manual

Official Rules_PDGA18_NoCrops_Artur

Competition Manual_PDGA18_Pre-Flip_Artur_Final

Tłumaczenie i skład:
Artur Zduniuk / Disc Golf Poland

Konsultacje i korekta:
Michał Paszkowski, Piotr Onikki-Górski / Polskie Stowarzyszenie Disc Golfa