Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

Zasady tymczasowe to zmiany zasad, które mogą być utworzone przez dyrektora tylko po wcześniejszej akceptacji ze strony PDGA. Każda obowiązująca zasada tymczasowa musi zostać ogłoszona przez dyrektora przed turniejem oraz na odprawie.
Experimental rules are rules variations that may be invoked by the Director only with prior approval from the PDGA. Any experimental rule that is in effect must be announced by the Director prior to the tournament and in the players’ meeting.