Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

Zasady dyskrecjonalne to zasady, które mogą być przywolane przez dyrektora bez wcześniejszej akceptacji ze strony PDGA. Każda obowiązująca zasada dyskrecjonalna musi zostać ogłoszona przez dyrektora przed turniejem oraz podczas odprawy.
Discretionary rules are rules that may be invoked by the Director without prior approval from the PDGA. Any discretionary rule that is in effect must be announced by the Director prior to the tournament and in the players’ meeting.