Cel gry

Celem gry w disc golf jest przejście całego pola gry w jak najmniejszej liczbie rzutów dyskiem. Zawodnik, który ukończy określoną rundę lub rundy z najmniejszą ilością rzutów (po uwzględnieniu ewentualnych punktów karnych) jest zwycięzcą.

Gra na każdym dołku zaczyna się w obszarze tee (miejsce rozbiegu z którego wykonujemy pierwszy rzut), a kończy na koszu. Po wykonaniu rzutu z obszaru tee, każdy kolejny rzut rozpoczynamy z położenia, w którym dysk zatrzymał się po poprzednim rzucie. Po ukończeniu dołka, zawodnicy przechodzą do obszaru tee kolejnego dołka, aż do ukończenia wszystkich dołków.

Pola do gry i etykieta

Pola disc golfowe są zwykle położone w okolicach obszarów leśnych o zróżnicowanym terenie, by zapewnić naturalne przeszkody na torze lotu dysku. Te naturalne przeszkody są zasadniczą częścią gry i nie mogą być zmieniane przez gracza w żaden sposób zmniejszający poziom trudności dołka. Gracze muszą prowadzić rozgrywkę na polu w stanie jakim je zastali oraz wykonywać rzuty z położenia, w którym znajduje się dysk jeśli inne zasady nie stanowią inaczej. Niszczenie zieleni powinno skutkować ostrzeżeniem od pozostałych graczy, a w ostateczności może doprowadzić do wykluczenia z gry.

Cisza w momencie rzutu jest czymś naturalnym w golfie. Disc golf także wymaga skupienia od zawodników – kiedy ktoś szykuje się do zagrania nie hałasuj i nie poruszaj się. Nie powinno się także stawać na linii strzału za koszem – sytuacja ma miejsce, kiedy gracze wykonują ostatnie rzuty do kosza z niewielkich odległości i znajdują się wokół kosza a ogólna zasada pozostawania za zawodnikiem przestaje funkcjonować. Rozpraszanie graczy telefonami, głośnymi rozmowami jest częścią etykiety i zasad fair play.

Kolejność wykonywania rzutów a zasady bezpieczeństwa

Należy pamiętać, że poza rzutami z tee kolejność rzutów najczęściej zależy od położenia dysku względem kosza. Dysk znajdujący się najdalej od kosza powinien być rozegrany jako pierwszy, zaś zawodnicy których dyski znalazły się bliżej kosza nie powinni przekraczać wysokości zagrywającego aktualnie zawodnika. Jest to podstawowa zasada bezpieczeństwa – należy ją bezwględnie stosować. Kolejność rzutów z tee wyznacza wynik na poprzednim dołku – pierwszy rzuca gracz, który ukończył poprzedni dołek w najmniejszej liczbie rzutów. Jest to okazja dla graczy słabszych, aby poznali warunki panujące na danym dołku i możliwości jego rozegrania.

Punktacja

Punkty zdobywa się za każdy rzut. Wynik gracza będzie oznaczał liczbę wykonanych rzutów, jeśli nie zostaną mu casino przyznane punkty karne. Punkty karne można otrzymać kiedy dysk przekroczy linię OB (out of bounds) albo w sytuacji, gdy dysk zatrzyma się powyżej 2 metrów od ziemi. Szegółowe zasady wychodzenia z takich sytuacji opisane są poniżej.

OB

Linie OB są często elementem pól do gry spełniającym podwójne zadanie – z jednej strony jest to sposób na utrudnienie i urozmaicenie gry, z drugiej linia outu może wymuszać rzut o określonym kierunku oddalając zawodnika od niebezpieczeństw, terenów podmokłych lub obszarów na których znajdują się inni użytkownicy danej przestrzeni np. rowerzyści, dzieci. Kiedy dysk zatrzyma się poza linią OB, gracz otrzymuje 1 punkt i zaczyna grę z miejsca w którym dysk przekroczył linię OB.

Reguła 2 metrów

Jeżeli dysk zatrzyma się na drzewie lub w innym miejscu nie dotykając ziemi należy sprawdzić wysokość na której się znajduje. Jeżeli dysk jest poniżej 2 metrów nad ziemią umieszczamy marker (mały dysk do oznaczania położenia dysku, którym rzucaliśmy) bezpośrednio pod dyskiem na ziemi i wykonujemy kolejny rzut z tego miejsca bez punktu karnego. Jeśli granica 2 metrów została przekroczona gracz otrzymuje 1 punkt karny. Należy pamiętać, że mogą obowiązywać reguły pola i turnieju zmieniające tą zasadę. Przykład: organizator turnieju ogłasza, że reguła 2m nie obowiązuje – każdy dysk, który nie spadnie na ziemię jest zagrywany spod dysku bez punktu karnego.

Official Rules of Disc Golf

Zasady gry w disc golf wynikają bezpośrednio z dokumentu ‘Official Rules of Disc Golf’. Ustanowione są przez Professional Disc Golf Association. Dokument zaktualizowany 1. stycznia 2018 został przetłumaczony przez Disc Golf Poland z języka angielskiego na język polski na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Disc Golfa, przy współpracy i finansowaniu z PDGA. Dokument w oryginale jest dostępny w zakładce Baza Wiedzy > Oficjalne Reguły Gry w Disc Golfa PDGA.