Wpis zawiera informacje umieszczone na stronie  PDGA oraz zawarte w dokumencie Divisions, Ratings, and Points Factors z dnia 27.08.2018 mające zastosowanie od 1.01.2019 r.

Poniżej znajdują się definicje podstawowych kategorii PDGA oraz praktyczne wytyczne poziomu umiejętności oczekiwanych od graczy do nich zakwalifikowanych. System klasyfikowania graczy PDGA oparty jest o kategorie: Profejonalna, Amatorska, Juniorska w podziale na kategorie mix (dla wszystkich) i kategorie wyłącznie dla kobiet. Profesjonaliści walczą o nagrody pieniężne, Amatorzy i Juniorzy o puchary i nagrody rzeczowe.

Kategorie profesjonalne dzielą się z uwagi na płeć i rok urodzin, amatorskie zaś uwzględniają czasem poziom umiejętności. Kategorie oznaczone literą M (mix) są przeznaczone dla wszystkich, literą F (female) ozanczone są kategorie wyłącznie dla kobiet.

Gracze Pro (kobiety i mężczyźni mogą grać w 9 kategoriach podzielonych ze względu na wiek: Open – poniżej 40 (MPO), Pro Master 40+ (MP40), Pro Master 50+ (MP50), Pro Master 55+ (MP55), Pro Master 60+ (MP60), Pro Master 65+ (MP65), Pro Master 70+ (MP70), Pro Master 75+ (MP75), and Pro Master 80+ (MP80).  Gracze mogą grać w młodszych kategoriach jeśli tego chcą lub gdy kategoria odpowiednia dla ich wieku nie jest oferowana.

Kobiety grające w kategorii Pro mogą konkurować w siedmiu kategoriach podzielonych ze względu na wiek: Open – poniżej 40 (FPO), Pro Master Women 40+ (FP40), Pro Master Women 50+ (FP50), Pro Master Women 55+ (FP55), Pro Master Women 60+ (FP60), Pro Master Women 65+ (FP65) oraz Pro Master Women 70+ (FP70).

Dla amatorów dostępne są podobne kategorie podzielone ze względu na wiek, ale można ich grupować także ze względu na poziom umiejętności: kategorie Advanced, Intermediate, Recreational, Novice.

Juniorzy (chłopcy i dziewczęta ≤18) podzieleni są na sześć grup wiekowych: Junior ≤18, Junior ≤15, Junior ≤12, Junior ≤10, Junior ≤08, Junior ≤06. Kategorie te dzielą się na mix (dostępne dla wszystkich) i wyłącznie dla dziewcząt.

Szczegółowe dane w postaci PDF można pobrać ze strony PDGA Tour Player Divisions, Ratings, and Point Factors.

Zależnie od tego, czy turniej jest sankcjonowany jako Pro/Am, wyłącznie Pro lub wyłącznie dla Amatorów, dyrektor turnieju (TD) może oferować wszystkie lub wybrane kategorie. Niektóre wydarzenia są przeznaczone dla konkretnej grupy odbiorców i mogą mieć jedną lub kilka kategorii np. Juniorzy, Seniorzy.

System klasyfikacji zakłada możliwość konkurowania graczy Pro i Am. Gracz Pro może brać udział w turniejach i wystąpić w kategorii Amatorów poniżej pewnego poziomu ratingu (ale już nie na turniejach klasy Major) zaś Amatorzy mogą grać w kategoriach Pro ale w turniejach klasy Major, National Tour i A-Tier mogą grać tylko o puchary (mogą zaakceptować nagrodę pieniężną i stać się automatycznie graczami Pro).

Status gracza

Gracz zmienia status Amatora rejestrując się lub odnawiając członkostwo PDGA jako Pro. Może też zmienić status akceptując nagrodę pieniężną zdobytą podczas turnieju PDGA w kategorii Pro. Można też zawnioskować o zmianę klasyfikacji (PDGA Memberships Manager). Zmiana klasyfikacji gracza w kategoriach amatorskich np. z Intermediate do Advanced lub odwrotnie dokonuje się zależnie od ratingu.

Jak zostać członkiem PDGA?

Zajrzyj także do zakładki PDGA

Większość graczy zostaje członkami PDGA w klasie Amator. Podczas występu w pierwszym turnieju PDGA zachęca się graczy i dyrektorów turniejów do korzystania z poniższych wskazówek podczas klasyfikowania do kategorii. Po ukończeniu pierwszego turnieju gracz otrzymuje rating podczas najbliższej aktualizacji dokonywanej przez PDGA, która uwzględnia dokonania gracza w odniesieniu do wyniku innych graczy podczas tego wydarzenia. Po obliczeniu ratingu jest on używany do określenia najniższej kategorii amatorskiej, w której zawodnik może startować podczas kolejnych zawodów. W miarę rozwoju umiejętności, zwiększeniu ulega także rating gracza. Poniżej znajdują się defnicje głównych kategorii i przykładowe umiejętności oczekiwane od gracza danej kategorii.

Kategorie amatorów

Advanced (MA1) najwyższa kategoria amatorów dostępna dla wszystkich graczy amatorów. Kategoria obowiązkowa dla mężczyzn amatorów poniżej 40. roku życia z ratingiem >= 935. Są to gracze z doświadczeniem turniejowym, którzy grają w disc golf od kilku lat i osiągnęli stabilną formę. Gracz rzuca na odległość 90-140 metrów, wykonuje 5-7/10 puttów z odległości  7-10 metrów, wykorzystuje różne techniki rzutów.

Intermediate (MA2) dostępna dla graczy amatorów w każdym wieku z ratingiem <935. Gracze, którzy od 2-3 lat rozwijają się osiągając lepszą celność i stabilność formy. Rzucają 75-105 metrów, wykonują 5-7/10 puttów z odległości 6 metrów.

Recreational (MA3) dostępna dla graczy amatorów w każdym wieku z ratingiem <900. Dla graczy o 1-2 letnim doświadczeniu zdobywających doświadczenie i stabilność formy. Rzucają na odległość 60-90 metrów, wykonują 4-6/10 celnych puttów z odległości 6 metrów, poznają różne techniki rzutów.

Novice (MA4) dostępna dla graczy amatorów w każdym wieku z ratingiem <850. Dla rozpoczynających grę lub okazjonalnych graczy zdobywających podstawowe umiejętności w rzucaniu Frisbee® i disc golfie. Rzucają na odległość 50-75 metrów, wykonują 3-5/10 puttów z odległości 6 metrów. Rzucają backhandem stosunkowo celnie.

Advanced Women (FA1) najwyższa kategoria kobiet amatorów, dostępna dla wszystkich kobiet amatorów. Kategoria obowiązkowa dla kobiet amatorów poniżej 40 lat z ratingiem >= 825. Zawodniczki mają 2-3 letnie doświadczenie, zdobywają powtarzalność i doświadczenie. Rzucają na odległość 60-90 metrów, wykonują 4-6/10 puttów z odległości 7-10 metrów, rozwijają różne techniki rzutów.

Intermediate Women (FA2) dostępna dla kobiet amatorów z ratingiem <825. Zawodniczki, które rozwinęły podstawowe umiejętności w rzucaniu Frisbee® i disc golfie i/lub zdobyły doświadczenie turjniejowe. Rzucają na odległość 40-60 metrów, wykonują 3-5/10 puttów z odległości 6 metrów, potrafią rzucać backhandem stosunkowo celnie.

Recreational Women (FA3) dostępna dla kobiet amatorów z ratingiem <775. Dla początkujących i okazjonalnych zawodniczek poznających podstawy Frisbee® i disc golfa.

Novice Women (FA4) dostępna dla kobiet amatorów z ratingiem <725. Dla początkujących i okazjonalnych zawodniczek poznających podstawy Frisbee® i disc golfa.

Amateur Master 40+ (MA40) dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 40 lat w trakcie danego roku. Doświadczeni gracze, którzy konkurowali przez kilka lat i osiągnęli stabilną formę. Rzucają na 75-105 metrów, wykonują 5-7/10 puttów z odległości 7-10 metrów, korzystają z różnych technik rzutów.

Amateur Master Women 40+ (FA40) dostępna tylko dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 40. rok życia w danym roku.

Amateur Master 50+ (MA50) dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 50 lat w trakcie danego roku.

Amateur Master Women 50+ (FA50) dostępna tylko dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 50. rok życia w danym roku.

Amateur Master 55+ (MA55) dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 55 lat w trakcie danego roku.

Amateur Master Women 55+ (FA55) dostępna tylko dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 55. rok życia w danym roku.

Amateur Master 60+ (MA60) dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 60 lat w trakcie danego roku.

Amateur Master Women 60+ (FA60) dostępna tylko dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 60. rok życia w danym roku.

Amateur Master 65+ (MA65) dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 65 lat w trakcie danego roku.

Amateur Master Women 65+ (MA65) dostępna tylko dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 65. rok życia w danym roku.

Amateur Master 70+ (MA70) dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 70 lat w trakcie danego roku.

Amateur Master Women 70+ (FA70) dostępna tylko dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 70. rok życia w danym roku.

Juniors (MJ06,MJ08,MJ10,MJ12,MJ15,MJ18/FJ06,FJ08,FJ10,FJ12,FJ15,FJ18) podzielona na cześć grup zależne od wieku <=6, <=8, <=10, <=12, <=15, <=18 lat podczas całego roku kalendarzowego. Grupy wiekowe występują w kategorii mix (dla wszystkich) i kobiet.

Kategorie profesjonalistów

Pro Open (MPO) – najwyższa kategoria profesjonalistów dostępna dla graczy każdego wieku i płci.

Światowej klasy gracz kategorii Open posiada wieloletnie doświadczenie w grze turniejowej, wykonuje drive na odległość co najmniej 100 metrów, oddaje 7-9/10 puttów z odległości 7-10 metrów, rzadko popełnia błędy i dysponuje różnymi technikami rzutów zależnie od sytuacji. Wskazania ratingu: 1000+

Przeciętnie zawodnik kategorii Open ma kilka lat doświadczenia, rzuca na odległość 75-100 metrów, oddaje 6-8/10 celnych puttów z odległości 7-10 metrów i zna wiele technik (roller, forehand, itp.). Wskazania ratingu: 970+

Pro Open Women (FPO) – najwyższa kategoria kobiet dostępna dla kobiet w każdym wieku.

Najlepsze zawodniczki kategorii Open Women grają od co najmniej 5 lat, rzucają dokładnie na odległość 90-115 metrów, oddają 6-8/10 celnych puttów z odległości 7-10 metrów, rzucają backhandem i forehandem. Wskazania ratingu: 925+

Przeciętnie zawodniczka kategorii Open Women grają od kilku lat, rzucają na odległość 75-90 metrów, oddają 5-6/10 celnych puttów z odległości 7-10 metrów. Wskazania ratingu: 900+

Pro Master 40+ (MP40) dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 40. rok życia w danym roku. Doświadczeni weterani rzucający dokładnie na odległość 90-120 metrów, oddają 6-8/10 celnych puttów z odległości 7-10 metrów, dysponują różnymi technikami rzutów. Wskazania ratingu: 935+

Pro Master Women 40+ (FP40) – dostępny dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 40. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 850+

Pro Master 50+ (MP50) dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 50. rok życia w danym roku. Doświadczeni weterani rzucający dokładnie na odległość 90-120 metrów, oddają 6-8/10 celnych puttów z odległości 7-10 metrów, dysponują różnymi technikami rzutów. Wskazania ratingu: 900+

Pro Master Women 50+ (FP50) – dostępny dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 50. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 800+

Pro Master 55+ (MP55) dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 55. rok życia w danym roku. Doświadczeni weterani rzucający dokładnie na odległość 90-120 metrów, oddają 6-8/10 celnych puttów z odległości 7-10 metrów, dysponują różnymi technikami rzutów. Wskazania ratingu: 900+

Pro Master Women 55+ (FP55) – dostępny dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 55. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 800+

Pro Master 60+ (MP60) dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 60. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 850+

Pro Master Women 60+ (FP60) – dostępny dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 60. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 750+

Pro Master 65+ (MP65) dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 65. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 850+

Pro Master Women 65+ (FP65) – dostępny dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 65. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 750+

Pro Master 70+ (MP70) dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 70. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 800+

Pro Master Women 70+ (FP70) – dostępny dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 70. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 750+

Pro Master 75+ (MP75) dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 70. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 800+

Pro Master 80+ (MP80) dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 70. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 800+

Klasyfikacja graczy

Gracz zrzeka się kategorii amatora rejestrując się jako profesjonalny członek PDGA lub poprzez uczestnictwo w profesjonalnej kategorii podczas turnieju PDGA Tour i zaakceptowanie nagrody finansowej zależnej od ostatecznego wyniku. Gracz może ubiegać się o przekwalifikowanie ze statusu profesjonalisty na amatora wnioskując do PDGA Tour Managera. Przekwalifikowanie między kategoriami amatorów (np. z Intermidiate do Advanced lub odwrotnie) dokonuje się zgodnie z ratingiem.

Źródła:

  • PDGA Tour Player Classifications & Divisions, www.pdga.com/divisions, [dostęp: 20.08.2019]
  • Divisions, Ratings, and Points Factors, https://www.pdga.com/files/divisions_ratings_and_points_factors_8-27-2018.pdf, [dostęp: 20.08.2019]