Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Każdy gracz ma 30 sekund na wykonanie rzutu jeśli:
A. A maximum of 30 seconds is allowed to each player to make a throw after

(1) Poprzedni gracz wykonał rzut oraz gdy
(1) The previous player has thrown; and,

(2) Gracz miał rozsądną ilość czasu, by dotrzeć do dysku zaś
(2) The player has had a reasonable amount of time to arrive at the disc; and,

(3) Obszar gry jest pusty i wolny od dystraktorów.
(3) The playing area is clear and free of distractions.

B. Gracz otrzymuje ostrzeżenie za pierwsze przekroczenie czasu. Każde kolejne przekroczenie czasu skutkuje nałożeniem jednego rzutu karnego.
B. A player shall receive a warning for the first excessive time violation. The player shall be assessed one penalty throw for each subsequent excessive time violation in the same round.