Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Opcjonalne uwolnienie. Gracz może w dowolnym momencie skorzystać z opcjonalnego uwolnienia. Położenie lie może zostać wtedy zmienione tak, by nowe lie nie znajdowało się bliżej kosza, w linii gry. Jeden rzut karny jest dodawany do wyniku gracza.
A. Optional Relief. A player may elect at any time to take optional relief. The lie may then be relocated to a new lie which is no closer to the target, and is on the line of play. One penalty throw shall be added to the player’s score.

B. Opcjonalny rzut powtórny. Gracz może w dowolnym momencie zdecydować się na wykonanie rzutu powtórnego z ostatniego lie. Do wyniku gracza wlicza się rzut pierwotny oraz jeden rzut karny.
B. Optional Re-throw. A player may elect at any time to re-throw from the previous lie. The original throw plus one penalty throw shall be counted in the player’s score.