Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt

A. Dołek typu kosz. Aby ukończyć dołek gracz musi wypuścić dysk a ten musi pozostać w spoczynku wsparty przez łańcuchy i/lub wewnętrzny cylinder (dolna i wewnętrzna ściana) koszyka.
A. Basket Targets In order to hole out, the thrower must release the disc and it must come to rest supported by the chains and/or the inner cylinder (bottom and inside wall) of the tray. It may be additionally supported by the pole. A disc that enters the target below the top of the tray or above the bottom of the chain support is not holed out.

B. Dołek typu cel. Aby ukończyć dołek gracz musi wypuścić dysk a ten musi trafić w oznaczoną na obiekcie strefę celu doprecyzowaną przez Dyrektora.
B. Object Targets In order to hole out, the thrower must release the disc and it must strike the marked target area on the object as specified by the Director.