Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt.

 

A. Rzucony dysk ustanawia swoją pozycję w miejscu, gdzie po raz pierwszy pozostał w spoczynku.
A. The thrown disc establishes a position where it first comes to rest.

B. Dysk uważa się za pozostający w spoczynku gdy nie porusza się w wyniku działania siły nadanej mu przy rzucie. Dysk w wodzie lub listowiu uznaje się za pozostający w spoczynku, gdy porusza się tylko w wyniku ruchu wody, listowia lub wiatru.
B. A disc is considered to be at rest once it is no longer moving as a result of the momentum imparted by the throw. A disc in water or foliage is considered to be at rest once it is moving only as a result of movement of the water, the foliage, or the wind.

C. Jeżeli dysk pozostaje w spoczynku powyżej, lub poniżej powierzchni pola gry, jego pozycję ustanawia się dokładnie pod, lub nad dyskiem na powierzchni pola gry.
C. If the disc first comes to rest above or below the playing surface, its position is on the playing surface directly below or above the disc.

E. Jeżeli rzucony dysk rozpadnie się na kawałki, największy fragment dysku wyznacza jego pozycję.
E. If the thrown disc breaks into pieces, the largest piece is deemed to be the thrown disc.