Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA (dokładniej rozdziału 800.02 Definitions). Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt.

Wszelkie miary występujące w regułach gry są podawane w systemie metrycznym. Poniższe miary w systemie angielskim mają zastosowanie, gdy urządzenie pomiarowe w systemie metrycznym nie jest dostępne. Pod żadnym pozorem gracze nie powinni używać niezależnych obliczeń i konwersji.

All measurements listed in the rules are given in metric units. The following English System equivalents are to be used when no metric measuring device is available. Under no circumstances shall players or officials use independent conversion calculations.

System metryczny      System angielski

10 meterów                  32 stopy i 10 cali

5 meterów                    16 stóp i 5 cali

3 metery                       9 stóp i 10 cali

2 metery                       6 stóp i 6 cali

1 metr                            3 stopy i 3 cale

30 centymetrów         11 i 3/4 cala