Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA (dokładniej rozdziału 800.02 Definitions). Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt.

Celem gry w disc golfa jest przejście pola gry od jego początku do końca w jak najmniejszej liczbie rzutów dyskiem. Zawodnik, który ukończy określoną rundę lub rundy w najmniejszej liczbie rzutów powiększonej o rzuty karne, jest zwycięzcą.

 

The object of the game of disc golf is to traverse a course from beginning to end in the fewest throws of the disc. The competitor who plays the stipulated round or rounds in the fewest throws plus penalty throws is the winner.

 

Gra na każdym dołku zaczyna się w obszarze tee, a kończy na koszu (celu). Po wykonaniu rzutu z obszaru tee, każdy kolejny rzut gracz rozpoczyna z miejsca, w którym dysk zatrzymał się po poprzednim rzucie. Po zakończeniu dołka, gracz przechodzi do obszaru tee kolejnego dołka, aż do ukończenia wszystkich dołków.

 

Play on each hole begins at the teeing area and ends at the target. After the player has thrown from the tee, each successive throw is made from where the previous throw came to rest. On completing a hole, the player proceeds to the teeing area of the next hole, until all holes have been played.

 

Pola disc golfowe są zwykle położone wewnątrz i wokół obszarów leśnych o zróżnicowanym terenie, by zapewnić naturalne przeszkody na torze lotu dysku. Te naturalne przeszkody są zasadniczą częścią gry i nie mogą być zmieniane przez gracza w żaden sposób zmniejszający poziom trudności dołka. Gracze muszą prowadzić rozgrywkę na polu w stanie jakim je zastali oraz zagrywać dysk z miejsca, w którym leży, chyba że zasady dopuszają inne rozwiązanie.

 

Disc golf courses are normally laid out in and around wooded areas with diverse terrain to provide natural obstacles to the flight of the disc. These natural obstacles are very much a part of the game and must not be altered by a player in any way to decrease the difficulty of a hole. Players must play the course as they find it and play the disc where it lies unless allowed otherwise by these rules.