Tekst i grafika: Materiały organizatora

Zawody odbędą się 2 listopada 2014 r. Wydarzenia dostępne na Facebook”u.

Zapraszamy na pierwsze w Europie oficjalne zawody w Urban Disc Golfa! Gra polega na przejściu pola stworzonego w samym sercu Katowic, zarówno pośród ikon architektury miasta jak i najnowszych inwestycji, które właśnie stają się wizytówką regionu. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 40 graczy, decyduje kolejność wpłaty 10€/40zł na konto:

Fundacja Pomocy Dzieciom “POMAGAMY Z UŚMIECHEM”
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
PL35 2490 0005 0000 4530 7448 2357
BIC / SWIFT: ALBPPLPW
Tytuł wpłaty: Wpłata na cele statutowe – (oficjalna nazwa imprezy) – (imię nazwisko zawodnika).

Nieprzekraczalny termin wpłaty mija 26.10.2014r. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe, w pakiecie startowym znajdzie się palto i parasol 😉 Ponadto każdy z zawodników otrzyma opaskę startową uprawniającą do korzystania z zaplecza gastronomicznego oraz depozytu podczas zawodów oraz do zniżek podczas kolacji i afterparty

https://discgolfpoland.pl/disc-golf/zasady-gry/

Timetable:

9:00 otwarcie, zapisy max do 9:45
10:00 wyjście ekip na dołki
10:10 równoległy start z 5 dołków
12:00 wyjście ekip na dołki
12:12 równoległy start z 5 dołków
13:33 pojawienie się foodtrucka
14:14 konkurs “5m wstecz”
14:44 przejście finałowe (6 graczy)
16:16 wręczenie nagród
16:30 zamknięcie zawodów
— : — czas wolny
19:30 kolacja w Imbir i Ryż
21:00 spotkanie z disc golfem w klubie LIFE

Wszelkie dogrywki będą rozstrzygane na dodatkowym koszu przy biurze zawodów. Co 5 metrów od kosza będą linie. Zawodnicy biorą tylko 3 dyski, pierwszy trafiony uprawnia do cofnięcia się do dalszej strefy. Wygrywa ten, kto eliminując przeciwników trafi z największej odległości.

W tej samej formule odbędzie się konkurs z nagrodami.

Jako, że zawody są jedyne w swoim rodzaju w skali świata, postanowiliśmy je nakręcić z drona i kilku kamer naziemnych oraz zainwestować w profesjonalną postprodukcję. Gotowy film wpuścimy w internet w komitywie z graczami z całego świata. Jeśli chcesz aby Twoje logo pojawiło się w materiale, zostań sponsorem.

Organizator: Perspekto Party, Event & Training
Współorganizator: Katowice – oficjalny profil miasta
Partner: Silesian Disc Golf League
Sponsorzy:
Perspekto
LIFE
Innova Discs
Imbir i Ryż
PolDyskGolf Sp z o.o.
X SPORT

_____________________________________

Welcome to Europe”s first official Urban Disc Golf Tournament! The field is created in the heart of Katowice, both among the architectural icons of the city as well as the latest investment, which has just become the showcase of the region. The tournament is limited to 40 players, determines the order of payment of 10 € / 40 PLN account: Foundation for Children “HELP With SMILE”
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
PL35 2490 0005 0000 4530 7448 2357
BIC / SWIFT: ALBPPLPW
Title of payment: payment for statutory purposes – (the official name of the event) – (name of the player). The deadline for payment passes 26.10.2014r.
The competition will be held regardless of weather conditions, the starting package contains coat and umbrella 😉 In addition, each player will receive a wristband authorizing to catering facilities and deposit during competitions and discounts during dinner and after party.

Timetable:

9:00 Opening, records up to 9:45
10:00 Group 1 moves to the field
10:10 Parallel start with 5 holes
12:00 Group 2 moves to the field
12:12 Parallel start with 5 holes
13:33 Foodtruck comes 😉
14:14 Competition “5m back”
14:44 Final passage (6 players)
16:16 Awards ceremony
16:30 Closure of the competition
-: – Free time
19:30 dinner at Sushi club
21:00 meeting about disc golf at LIFE club

Any draws will be resolved in an extra basket near to the challange office. There will be lines every 5 meters away from the basket. Players take only 3 discs, the first hit entitles you to withdraw up to a further zone. The winner is the one who will eliminate opponents with the greatest distance.

A contest with prizes will be settled with the same formula.

As the challange is unique in the world, we decided to shoot it with drone and several ground-based cameras and invest in professional post-production. We will promote this video worldwide. If you want your logo appeared in the material, become a sponsor.