Uwaga: aktualizacja Oficjalnych Reguł Gry w Disc Golfa PDGA z dnia 1. stycznia 2018 wprowadza zmiany, które nie będą zaktualizowane w poniższym wpisie. Zachęcamy do porównania opisanych poniżej sytuacji z aktualnymi regułami gry, link znajdziesz poniżej.

Reguły gry PDGA

Woda sprawiała w tym roku kłopoty zawodnikom Polskiej Ligi Disc Golfa podczas zawodów Paszkówka Palace Disc Golf Open 2014 – na podmokłym terenie oprócz dysku można było stracić but, była także szansa na znalezienie się w strumyku a zwycięzca turnieju utopił dysk w jeziorze. Zbliżające się jesienne dni przyniosą więcej tego typu niespodzianek, dlatego postanowiliśmy skupić się na przeszkodzie zbudowanej z wodoru i tlenu. Poruszymy też kwestie śniegu. Wyjaśnienie całej zagadki zawdzięczamy Tomaszowi Derejczykowi – zawodnikowi Silesian Disc Golf League, zwycięzcy Disc Golf Warsaw Open 2014. Autorski tekst został rozszerzony o komentarz Artura Zduniuka. Cytowane reguły i definicje odnoszą się do dokumentu PDGA Official Rules of Disc Golf (wersja aktualizowana 1 stycznia 2013).

“Chciałbym wszystkim graczom polecić podpisywanie swoich dysków. Może się tak zdarzyć, iż inny gracz wyłowi wasz utopiony dysk i będzie na tyle uczciwy, że zwróci wam zgubę.”

Tomasz Derejczyk


Przeszkody wodne występujące na disc golfowych torach przysparzają niejednokrotnie dużych problemów. Nie są standardem i występują stosunkowo rzadko (jedyny tor w Polsce położony przy jeziorze znajduje się w Paszkówce k. Krakowa). Ich obecność zwiększa częstotliwość uderzeń serca u graczy głównie ze względu na możliwość utracenia dysków, których, jak wiadomo, nie rozdają za darmo. Dlatego też lepiej unikać bezpośredniej konfrontacji z wodą, jeżeli nie czujecie się jeszcze na siłach i nie macie wątpliwości, czy dystans rzutu dyskiem wystarczy aby pokonać wodną przeszkodę. Jeśli Wasz dysk wylądował już w wodzie pojawia się pytanie: I co dalej?

Kiedy dysk uznaje się za “utopiony”?

Woda występująca na torze może mieć różną postać – gracz powinien stosować reguły odpowiednie dla danego przypadku. Skupiska wody będące wynikiem opadów, bagna i tereny podmokłe określa się jako przypadkową wodę (casual water) i wlicza w obszar gry (In-bounds) jeśli nie są one zaznaczone w opisie toru jako obszar poza polem gry (out-of-bounds). Natomiast naturalne i sztuczne zbiorniki wody (jeziora, sadzawki, stawy), rzeki czy strumienie uznawane są za obszar poza polem gry (out-of-bounds). Zdarza się, że mapa toru, znak informacyjny dołka (tee sign) lub caddy book (stosowany na większych turniejach komplet map dołków ze szczegółowymi opisami przeszkód i stosowanym regułami gry) zawierają informacje wyjaśniające wątpliwości, określając daną przeszkodę wodną jako out-of-bounds lub informując o postępowaniu w danym przypadku.

Dysk uznaje się za utopiony (out-of-bounds) jeżeli znajduje się pod wodą bądź unosi się na jej powierzchni. W przypadku gdy dysk znajduje się nad powierzchnią wody nie mając z nią bezpośredniego kontaktu (np. utrzymuje się na wysokiej trawie czy trzcinach bądź spoczął na kamieniach miedzy którymi płynie strumień) należy sprawdzić, czy jest otoczony obszarem OB. Jeśli dysk spoczywa na trzcinach rosnących na środku jeziora to z pewnością jest otoczony obszarem OB i tak samo określa się jego pozycję. Jeśli zatrzymał się na kamieniu leżącym w strumieniu – także. Problematyczne może być ustalenie granicy wody – tu należy postępować zgodnie z decyzją grupy, ale tylko jeśli opiera się ona o konkretne reguły PDGA.

Jeśli nasz dysk wpadnie do wody będącej OB zostanie nam przyznany punkt karny, dlatego należy tej przeszkody unikać. Aby dowiedzieć się więcej o postępowaniu przejdź do części “Ustalanie nowego lie”. Szczegółowe zasady wraz z graficznymi przykładami znajdziesz w artykule Reguły gry wg Michała Paszkowskiego.

Casual Water A body of water which is not out-of-bounds, and which has not been declared by the Director to not be casual water.

Out-of-bounds An area designated by the Director from which a disc may not be played, and within which a stance may not be taken. The out-of-bounds line extends a plane vertically upward and downward. The out-of- bounds line is part of the out-of-bounds area.

In-bounds Any area of the course that is not out-of-bounds.

OB jest skrótem od “out-of-bounds”, co oznacza wyznaczony przez dyrektora (turnieju lub pola) obszar, z którego dysk nie może zostać zagrany oraz w obrębie którego nie można zająć pozycji. Linia OB wyznacza płaszczyznę pionową bięgnącą powyżej i poniżej linii OB. Linia OB jest częścią obszaru OB. Definicja obszaru In-bounds mówi, że jest to obszar, który nie jest OB. Casual Water to powierzchnia wody, która nie jest OB i która nie została oznaczona przez Dyrektora (turnieju lub pola) jako obszar nie będący casual water.

Aby poprawnie określić status dysku należy zastosować regułę 804.04 Out-of-Bounds punkt A (A disc is out-of-bounds if its position is clearly and completely surrounded by an out- of-bounds area), zgodnie z którą dysk poza polem gry musi być wyraźnie i całkowicie otoczony obszarem OB. W przypadku wody trudno jest czasem określić pozycję dysku – pomaga w tym reguła 802.02.B Establishing Position, zgodnie z którą pozycja dysku jest ustalana w miejscu, gdzie dysk się zatrzymał i nie porusza się w wyniku nadanej mu podczas rzutu energii. Jeżeli dysk porusza się jedynie dzięki falowaniu wody uznaje się go za nieruchomy. – przyp. red.

Ustalenie nowego lie

Jeżeli dysk znajduje się w polu gry (in-bounds) lecz jego położenie uniemożliwia oddanie rzutu (np. przypadkowa woda, tereny podmokłe bądź dysk zawieszony nad powierzchnią wody) możliwe jest zastosowanie uwolnienia (relief) i ustalenie położenia (lie) na najbliższym suchym terenie bez kary dodatkowego punktu. Należy pamiętać, by nowo ustalone lie pozostawało w linii gry, nie znajdowało się bliżej kosza niż miejsce w którym pierwotnie wylądował dysk i nie dalej niż 5 m od niego, chyba że odległość ta została zwiększona przez Dyrektora turnieju lub pola.

W powyższym przypadku należy stosować regułę 803.01.B Casual Obstacles to a Stance, która jest stosowana jeśli dysk spadnie na przypadkową wodę, grząskie liście lub podłoże, złamane gałęzie nie połączone z drzewem, pojazdy mechaniczne, niebezpieczne owady lub zwierzęta, wyposażenie gracza, ludzi lub jakąkolwiek rzecz lub obszar oznaczony przez Dyrektora przed rundą. Aby zastosować uwolnienie należy usunąć przeszkodę a jeśli jest to niepraktyczne wyznacza się nowe lie. – przyp. red.

803.01.B Casual Obstacles to a Stance: A player may obtain relief only from the following obstacles that are on or behind the lie casual water, loose leaves or debris, broken branches no longer connected to a tree, motor vehicles, harmful insects or animals, players’ equipment, people, or any item or area specifically designated by the Director before the round. To obtain relief, the player must remove the obstacle if it is practical to do so. If it is impractical to move the obstacle, the player’s lie may be relocated to the nearest lie which is no closer to the target, is on the line of play, and is not more than five meters from the original lie (unless greater casual relief is announced by the Director).

Dysk znajdujący się poza obszarem gry (out-of-bounds) oznacza, że gracz otrzymuje punkt karny i oddaje ponowny rzut z wybranej pozycji:

  1. poprzedniego położenia (lie) – może nim być tee danego dołka
  2. położenia (lie) znajdującego się w odległości nie przekraczającej 1 metra na linii prostopadłej do linii OB w punkcie w którym dysk przekroczył linię OB (nawet jeżeli to oznacza ustalenie położenia bliżej celu
  3. ze specjalnie wyznaczonego drop zone jeśli zostało ono wyznaczone

Dla wyjaśnienia – wspomniane tee jest miejscem wykonywania pierwszego rzutu danej kolejki, zwykle jest wyznaczone jako prostokątny obszar o wymiarach od 1,5 x 2,5 m do 2,5 x 5 ustalone permanentnie jako część toru. Drop zone może być ustanowione bądź okresowo na czas trwania turnieju lub jako stały element toru i zwykle wymusza na graczu wznowienie gry z określonej pozycji nie dając mu możliwości wyboru miejsca ponownego rzutu.

Należy pamiętać, że oprócz reguły 804.04 Out-of-Bounds w każdym momencie gry, możemy zastosować regułę 803.02 Optional Relief and Optional Re-Throw, która pozwala zastosować uwolnienie wyznaczając nowe położenie na linii gry nie bliżej celu od poprzedniego położenia lub powtórzyć rzut z poprzedniego położenia – w obu przypadkach przyznaje się jeden punkt karny. – przyp. red.

803.02 Optional Relief and Optional Re-Throw

A. Optional Relief. A player may elect at any time to take optional relief. The lie may then be relocated to a new lie which is no closer to the target, and is on the line of play. One penalty throw shall be added to the player’s score.

B. Optional Re-throw. A player may elect at any time to re-throw from the previous lie. The original throw plus one penalty throw shall be counted in the player’s score.

804.04 Out-of-Bounds

D. A player whose disc is out-of-bounds shall receive one penalty throw. The player may elect to play the next throw from:

(1) The previous lie; or,

(2) A lie that is up to one meter away from and perpendicular to the point where the disc last crossed into out-of-bounds, even if the direction takes the lie closer to the target; or

(3) Within the designated drop zone, if provided. Those options may be limited by the Director as a special condition only by prior approval of the PDGA Tour Manager.

Podejrzenie utonięcia dysku – sytuacja sporna

To, czy zgubiony dysk znajduje się w wodzie (obojętne czy jest to obszar OB, czy casual water) czy też nie, nie ma żadnego znaczenia. Jeśli nikt nie wie gdzie jest dysk można być pewnym tylko tego, że jest zgubiony a to oznacza postępowanie zgodnie z zasadami. Dysk uznaje się za zaginiony, jeżeli gracz nie jest w stanie zlokalizować swojego dysku w ciągu 3 minut. W takiej sytuacji gracz otrzymuje punkt karny i ponawia rzut z poprzedniego lie, którym może być tee w przypadku pierwszego rzutu. Co innego gdy ktoś widział, jak dysk wpadał do wody – jeśli woda była obszarem OB pozostaje tylko ustalić decyzją grupy miejsce opuszczenia pola gry i zacząć grę tak, jak przy każdym oucie.

Pamiętajcie, że w poszukiwaniach dysku powinna uczestniczyć cała grupa. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli zbyt często szukać Waszych dysków w wodzie, ale jeśli już – bawcie się przy tym dobrze!

804.05 Lost Disc

A. A disc shall be declared lost if the player cannot locate it within three minutes after arriving at the spot where it was last seen. Any player in the group or an official may begin the timing of the three minutes, and must inform the group that the timing has begun. All players in the group must assist in searching for the disc. The disc shall be declared lost upon expiration of the three minutes.

B. A player whose disc is declared lost shall receive one penalty throw. The next throw shall be made from the previous lie.

P.S. Choć uczono nas w szkole, że woda ma 3 stany skupienia zasady mówią co innego – za każdym razem kiedy mówimy “woda” trzeba myśleć o jej płynnej postaci. Wszystkie opisane powyżej przypadki i reguły nie mają zastosowania w przypadku śniegu (i pary!).

Tekst: Tomasz Derejczyk

Redakcja: Artur Zduniuk