Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA. Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt.

 

A. Rzut próbny oddany podczas rundy skutkuje nałożeniem jednego rzutu karnego dodawanego do wyniku wykonującego rzut.
A. A practice throw made during the round shall result in one penalty throw being added to the thrower’s score.