Tekst jest tłumaczeniem wytycznych dostępnych na stronie PDGA.

Poniżej znajdują się definicje podstawowych kategorii PDGA oraz praktyczne wytyczne poziomu umiejętności oczekiwanych od graczy do nich zakwalifikowanych. Wskazówki dotyczą także średniego wyniku na typowym 18-dołkowym polu podczas turnieju PDGA. Takie pole wymaga zwykle korzystania z różnego rodzaju dysków i stosowania różnych technik, określa się je jako średniej trudności lub trudniejsze, posiadające sumę par pro na poziomie 54 punktów, z dołkami o zasięgu między 60 a 150 metrów, znaczącymi zmianami w elewacji terenu, przeszkodami i zaroślami.

 

Kategorie amatorów

 

Advanced – najwyższa kategoria amatorów dostępna dla wszystkich graczy amatorów. Kategoria obowiązkowa dla mężczyzn amatorów poniżej 40. roku życia z ratingiem >= 935. Są to gracze z doświadczeniem turniejowym, którzy grają w disc golf od kilku lat i osiągnęli stabilną formę. Gracz rzuca na odległość 90-140 metrów, wykonuje 5-7/10 puttów z odległości  7-10 metrów, wykorzystuje różne techniki rzutów i osiąga wyniki < 58 punktów.

Intermediate – dostępna dla graczy amatorów w każdym wieku z ratingiem <935. Gracze, którzy od 2-3 lat rozwijają się osiągając lepszą celność i stabilność formy. Rzucają 75-105 metrów, wykonują 5-7/10 puttów z odległości 6 metrów. Osiągają wyniki <63 punktów.

Recreational – dostępna dla graczy amatorów w każdym wieku z ratingiem <900. Dla graczy o 1-2 letnim doświadczeniu zdobywających doświadczenie i stabilność formy. Rzucają na odległość 60-90 metrów, wykonują 4-6/10 celnych puttów z odległości 6 metrów, poznają różne techniki rzutów i osiągają wyniki 63 .

Novice – dostępna dla graczy amatorów w każdym wieku z ratingiem <850. Dla rozpoczynających grę lub okazjonalnych graczy zdobywających podstawowe umiejętności w rzucaniu Frisbee® i disc golfie. Rzucają na odległość 50-75 metrów, wykonują 3-5/10 puttów z odległości 6 metrów. Rzucają backhandem stosunkowo celnie. Osiągają wyniki 68 .

Advanced Women – najwyższa kategoria kobiet amatorów, dostępna dla wszystkich kobiet amatorów. Kategoria obowiązkowa dla kobiet amatorów poniżej 40 lat z ratingiem >= 825. Zawodniczki mają 2-3 letnie doświadczenie, zdobywają powtarzalność i doświadczenie. Rzucają na odległość 60-90 metrów, wykonują 4-6/10 puttów z odległości 7-10 metrów, rozwijają różne techniki rzutów. Osiągają wyniki <70.

Intermediate Women – dostępna dla kobiet amatorów z ratingiem <825. Zawodniczki, które rozwinęły podstawowe umiejętności w rzucaniu Frisbee® i disc golfie i/lub zdobyły doświadczenie turjniejowe. Rzucają na odległość 40-60 metrów, wykonują 3-5/10 puttów z odległości 6 metrów, potrafią rzucać backhandem stosunkowo celnie. Osiągają wyniki <75.

Recreational Women – dostępna dla kobiet amatorów z ratingiem <775. Dla początkujących i okazjonalnych zawodniczek poznających podstawy Frisbee® i disc golfa. Osiągają wyniki 75 .

Novice Women – dostępna dla kobiet amatorów z ratingiem <725. Dla początkujących i okazjonalnych zawodniczek poznających podstawy Frisbee® i disc golfa. Osiągają wyniki 80 .

Advanced Master – dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 40 lat w trakcie danego roku. Doświadczeni gracze, którzy konkurowali przez kilka lat i osiągnęli stabilną formę. Rzucają na 75-105 metrów, wykonują 5-7/10 puttów z odległości 7-10 metrów, korzystają z różnych technik rzutów. Osiągają wyniki <63.

Advanced Grandmaster – dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 50 lat w danym roku.

Advanced Senior Grandmaster – dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 60 lat w danym roku.

Advanced Legends – dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 70 lat w danym roku.

Juniors – podzielona na cztery grupy zależne od wieku <=10, <=13, <=16, <=19 lat podczas całego roku kalendarzowego.

 

Kategorie profesjonalistów

 

Open – najwyższa kategoria profesjonalistów dostępna dla graczy każdego wieku i płci.

Światowej klasy gracz kategorii Open posiada wieloletnie doświadczenie w grze turniejowej, wykonuje drive na odległość co najmniej 105 metrów, oddaje 6-8/10 puttów z odległości 7-10 metrów, rzadko popełnia błędy i dysponuje różnymi technikami rzutów zależnie od sytuacji. Wskazania ratingu: 1000 . Osiąga wynik <51.

Przeciętnie zawodnik kategorii Open ma kilka lat doświadczenia, rzuca na odległość 100-120 metrów, oddaje 6-8/10 celnych puttów z odległości 7-10 metrów i zna wiele technik (roller, forehand, itp.). Wskazania ratingu: 970 . Osiąga wynik: <56.

Open Women – najwyższa kategoria kobiet dostępna dla kobiet w każdym wieku.

Najlepsze zawodniczki kategorii Open Women grają od co najmniej 5 lat, rzucają dokładnie na odległość 90-115 metrów, oddają 6-8/10 celnych puttów z odległości 7-10 metrów, rzucają backhandem i forehandem. Wskazania ratingu: 925 . Osiągają wyniki: <58.

Przeciętnie zawodniczka kategorii Open Women grają od kilku lat, rzucają na odległość 75-100 metrów, oddają 5-6/10 celnych puttów z odległości 7-10 metrów. Wskazania ratingu: 900 . Osiągany wynik: <61.

Master – dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 40. rok życia w danym roku. Doświadczeni weterani rzucający dokładnie na odległość 90-120 metrów, oddają 6-8/10 celnych puttów z odległości 7-10 metrów, dysponują różnymi technikami rzutów. Wskazania ratingu: 935 . Osiągany wynik: <58.

Master Women – dostępny dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 40. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 850 . Osiągany wynik: <63.

Grandmaster – dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 50. rok życia w danym roku. Doświadczeni weterani rzucający na odległość 75-105 metrów, oddają 5-8/10 celnych puttów z odległości 7-10 metrów, dysponują różnymi technikami rzutów. Wskazania ratingu: 900 . Osiągany wynik: <61.

Grandmaster Women – dostępna dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 50. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 800 .

Senior Grandmaster – dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 60. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 850 . Osiągany wynik: <65.

Senior Grandmaster Women – dostępna dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 60. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 750 .

Legend – dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 70. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 800 .

Legend Women – dostępna dla kobiet, które mają ponad lub ukończą 70. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 750 .

Senior Legend – dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 75. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 800 .

Grand Legend –dostępna dla graczy, którzy mają ponad lub ukończą 80. rok życia w danym roku. Wskazania ratingu: 800 .

 

Klasyfikacja graczy

 

Gracz zrzeka się kategorii amatora rejestrując się jako profesjonalny członek PDGA lub poprzez uczestnictwo w profesjonalnej kategorii podczas turnieju PDGA Tour i zaakceptowanie nagrody finansowej zależnej od ostatecznego wyniku. Gracz może ubiegać się o przekwalifikowanie ze statusu profesjonalisty na amatora wnioskując do PDGA Tour Managera. Przekwalifikowanie między kategoriami amatorów (np. z Intermidiate do Advanced lub odwrotnie) dokonuje się zgodnie z ratingiem.

Do pobrania jest także tabela z kodami każdej kategorii, wymaganym wiekiem, sugerowanym ratingiem i dodatkowymi informacjami.

pdf_icon