Formaty i zasady gry Doubles (gra dwuosobowa)

Uwaga: aktualizacja Oficjalnych Reguł Gry w Disc Golfa PDGA z dnia 1. stycznia 2018 wprowadza zmiany, które będą zaktualizowane w poniższym wpisie.

W grze Doubles stosuje się różne formaty. Poniżej opisano formaty Best Shot (najlepszy rzut), Best Disc (także Best Score – najlepszy dysk/najlepszy wynik), Alternate Shot (zmienny rzut), Worst Shot (najgorszy rzut), i Tough Shot (trudniejszy rzut). Należy stosować reguły PDGA, poza opisanymi wyjątkami.

Jedną z różnic formatów doubles w odniesieniu do reguł gry jest możliwość odrzucenia przez drużynę rzutu gracza (lub wyniku w formacie Best Disc), dająca pole manewru do teoretycznych rozważań dotyczących zasad, jeżeli te mają zastosowanie. Jak zawsze, każda próba obejścia przepisów mająca na celu zapewnienie przewagi jest podstawą do podjęcia działań włącznie z możliwością dyskwalifikacji. W większości przypadków ostrzeżenie lub rzut karny otrzymany przez gracza powinien mieć zastosowanie tylko do danego gracza. Przykładowo, jeśli gracz A wykonując drive przekroczy linię out-of-bounds w formacie Best Shot a drużyna wybierze rzut gracza A, drużyna kontynuuje grę z lie gracza A z dwoma punktami. Ostrzeżenia i rzuty karne za poniżej wymienione naruszenia przepisów mają z kolei zastosowanie do całej drużyny: etykieta, rzut próbny (practice throw), zakłócenie gry (interference), spóźnienie przy oddawaniu karty wyników lub błąd na karcie wyników. Wszystkie pozostałe ostrzeżenia i punkty karne mają zastosowanie jedynie do danego gracza. Każda sygnalizacja naruszenia zasad (call) wymagająca potwierdzenia musi zostać potwierdzona przez graczy drużyny przeciwnej.

W formacie Best Shot, Tough Shot i Best Disc nie wykonuje się rzutu, jeśli jest to matematycznie nie możliwe, aby poprawić wynik drużyny na danym dołku. W formatach Best Shot i Tough Shot drugi gracz nie wykonuje rzutu, jeśli jego partner ukończył dołek, chyba że można poprawić wynik partnera. Każdy wykonany rzut, który nie mógł wpłynąć na poprawę wyniku drużyny na danym dołku jest liczony jako dodatkowy rzut. Drużyna w grze Doubles otrzymuje ostrzeżenie za wykonanie rzutu przez któregokolwiek z jej partnerów, który wykonał rzut nie mogący poprawić wyniku drużyny na danym dołku w odniesieniu do formatu gry doubles. Drużyna otrzymuje punkt karny za każdy kolejny dodatkowy rzut podczas danej rundy.

Opisane poniżej formaty mogą w razie potrzeby być stosowane poza formatami doubles (np. triples – gra trzyosobowa).

Best Shot (najlepszy rzut)

Najlepszy rzut to jak dotąd najbardziej popularny format gry doubles. Obaj gracze zaczynają grę z tego samego lie (zaczynając rzutem z tee), następnie drużyna decyduje o tym, z którego lie będzie kontynuować grę aż do ukończenia dołka.

 • Zanim zacznie się odliczanie 30 sekund na wykonanie rzutu drużyna ma czas aby podejąć decyzję o wyborze lie (powinna je wybrać w rozsądnym czasie)
 • Lie, które zostało podniesione (poprzez podniesienie dysku), ale nie zostało oznaczone uznaje się za utracone. Drużyna musi wykonywać rzut z drugiego lie. Jeżeli drugie lie zostało podniesione musi zostać zastąpione zgodnie z regułami PDGA. Wszystkie lie muszą być oznaczone zgodnie z zasadami PDGA.
 • Jeżeli pierwszy gracz rzuci ze złego lie, drugi gracz ma prawo wykonać rzut z właściwego lie.
 • W razie urazu lub dyskwalifikacji, jeden z graczy może ukończyć grę sam, wykonując każdy rzut z tego samego lie (w zasadzie grając jednoosobowo).

Worst Shot (najgorszy rzut)

Najgorszy rzut to najbardziej brutalny format doubles, który testuje cierpliwość nawet najlepszych drużyn. W tym formacie obaj gracze rzucają z własnego lie (zaczynając rzutem z tee), następnie konkurujące drużyny decydują, które z kolejnych lie będą zagrywane z zamiarem uczynienia zagrania jak najtrudniejszym. Dołek jest ukończony w momencie, gdy obaj członkowie drużyny ukończą dołek z tego samego lie.

 • Czas 30 sekund na wykonanie rzutu zaczyna być liczony, gdy drużyny wybiorą lie.
 • Lie, które zostanie podniesione bez wcześniejszego oznaczenia musi zostać zastąpione zgodnie regułami PDGA. Każde lie musi zostać oznaczone zgodnie z zasadami PDGA.
 • Każde ostrzeżenie lub punkt karny otrzymany przez gracza może zostać uznany za należny drużynie decyzją drużyny przeciwnej.
 • Drużyna, która będzie wskazywać drużynie przeciwnej lepsze lie będzie zdyskwalifikowana za niesportowe zachowanie.

Tough Shot (trudniejszy rzut)

Trudniejszy rzut to format zbliżony do najgorszego rzutu z tą różnicą, że jeśli jeden z graczy ukończy dołek, uznaje się ukończenie dołka przez drużynę.

Alternate Shot (zmienny rzut)

W formacie zmiennego rzutu wykonuje się tylko jedną sekwencję rzutów na każdym dołku. Drużyna wybiera gracza, który zaczyna rzutem z tee na początku rundy. Drugi gracz kontynuuje z kolejnego lie i tak naprzemian aż do ukończenia rundy. Rzut zmienny jest bliższy formatom jednoosobowym, gdzie jeden gracz nie może poprawić rzutu partnera. Jeśli spudłujesz krótkiego puta, masz szansę rozpocząć drivem kolejny dołek.

 • Jeśli rzut wykona niewłaściwy gracz danej drużyny, drużyna przeciwna powinna zasygnalizować to natychmiast, tak jak w przypadku przekroczenia. Drużyna otrzymuje ostrzeżenie a grę kontynuuje właściwy gracz. Kolejne naruszenia zasady skutkują uzyskaniem rzutu karnego.
 • W przypadku naruszeń przepisów skutkujących powtórzeniem rzutu (naruszenie pozycji, rzut próbny) grę kontynuuje ten sam gracz.

Best Disc lub Best Score (najlepszy dysk, najlepszy wynik)

W formacie najlepszego dysku (także zwanego najlepszym wynikiem) każdy gracz zagrywa dołek tak, jakby grał w formacie jednoosobowym. Lie nie są współdzielone. Wynik drużyny to najlepszy wynik gracza danej drużyny.

 • Gracz, który jest najdalej od kosza rzuca jako pierwszy, z tym wyjątkiem: jeśli obaj gracze oddali tę samą liczbę rzutów drużyna może zadecydować kto rzuci pierwszy.
 • Gracz nie wykonuje rzutu jeśli niemożliwym jest poprawienie wyniku drużyny.
 • W razie kontuzji lub dyskwalifikacji jeden z członków drużyny może kontynuować grę samodzielnie.

Tekst opracował: Artur Zduniuk

Poniżej film z Mistrzostw Stanów Zjednoczonych Amatorów 2014 rozgrywany na bardzo znanym polu Winthrop Gold Course (Rock Hill, Południowa Karolina) – jednym z dwóch pól należących do Winthrop University. Czy potrafisz już określić format turnieju?