Uwaga: aktualizacja Oficjalnych Reguł Gry w Disc Golfa PDGA z dnia 1. stycznia 2018 wprowadza zmiany, które będą zaktualizowane w poniższym wpisie.

Zasady gry w disc golf wynikają bezpośrednio z dokumentu ‘Official Rules of Disc Golf’. Ustanowione są przez Professional Disc Golf Association. Dokument zaktualizowany 1. stycznia 2018 został przetłumaczony przez Disc Golf Poland z języka angielskiego na język polski na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Disc Golfa, przy współpracy i finansowaniu z PDGA. Dokument w oryginale jest dostępny w zakładce Baza Wiedzy > Oficjalne Reguły Gry w Disc Golfa PDGA. Obecnie definicje nie stanowią odrębnej części reguł gry, pojawiają się w pierwszej regule, do której mają zastosowanie.

Przybliżone Lie Lie ustanowione przez grupę zawodnika w celu wznowienia gry z lie, które nie zostało wcześniej oznaczone.

Przybliżona pozycja Uzgodniona przez grupę zawodnika pozycja dysku, która jest możliwie najbliższe pierwotnej pozycji dysku.

Najdalszy zawodnik Zawodnik, którego lie znajduje się najdalej od kosza (celu).

Przypadkowa woda Powierzchnia wody, która nie jest out of bounds i która nie została oznaczona przez Dyrektora jako przypadkowa woda.

Łańcuchy Zespół ruchomych elementów kosza, mający za zadanie kierować rzucony dysk do koszyka będącego elementem kosza (celu).

Zwieńczenie łańcuchów Zespół elementów stanowiący zwykle górną część kosza (celu), do którego podwieszone są łańcuchy.

Dyrektor Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju lub imprezy. Termin Dyrektor może odnosić się do Dyrektora Turnieju lub Dyrektora Pola w przypadku turnieju rozgrywanego na wielu polach.

Drop Zone Wyznaczony przez Dyrektora obszar na polu gry, z którego gra jest wznawiana alternatywnie lub w zastępstwie do wznowienia z lie. Obszar wykonywania rzutu w obrębie drop zone jest oznaczony i zagrywany na podobnych zasadach jak oznaczenia i zagrywanie z obszaru tee.

Grupa Zawodnicy, którzy zostali przypisani do wspólnej gry w danej rundzie celem weryfikacji wyników i zapewnienia gry zgodnej z zasadami.

Dołek Oznaczony numerem fragment pola stanowiący oddzielną jednostkę dla punktacji.

Ukończyć dołek Zakończyć z powodzeniem grę na danym dołku.

In bounds (w granicah pola) Każdy obszar pola, który nie stanowi obszaru out of bounds.

Lie Miejsce na powierzchni pola gry znajdujące się za markerem, w którym gracz zajmuje pozycję zgodnie z zasadami. Jest to 30 centymetrowa linia będąca przedłużeniem linii gry, której długość liczona jest od tylnej krawędzi dysku markera. Lie dla pierwszego rzutu na danym dołku stanowi jego obszar tee. Drop zone także stanowi lie.

Linia gry Umowna linia na powierzchni pola gry biegnąca od środka kosza (celu) przez środek dysku markera i poza nim.

Mandatory Obiekt lub obiekty, które dysk musi minąć w określony sposób. Obecność mandatory ogranicza dopuszczalną drogę, którą dysk może zmierzać do kosza (celu).

Marker (lub Dysk marker) Dysk typu mini marker lub dysk, który zatrzymał się po rzucie – każdy z nich może zostać użyty do oznaczenia lie, z którego wykonywany będzie kolejny rzut.

Dysk typu mini marker (Mini)
Mały dysk, nie używany podczas gry, który może zostać użyty do ozneczania lie.

Przeszkoda Każdy element lub cecha toru, która może utrudnić jakikolwiek element gry.

Sędzia Osoba uprawniona do oceny prawidłowości stosowania zasad podczas gry.

Out of bounds (Poza granicami pola) Obszar wyznaczony przez Dyrektora, z którego dysk nie może być zagrywany oraz w obrębie którego nie można zająć pozycji. Linia out of bounds wyznacza płaszczyznę rozciągającą się pionowo w dół i w górę. Linia out of bounds jest częścią obszaru out of bounds.

Par (Norma) Określony przez Dyrektora wynik, jaki na danym dołku powinien uzyskać doświadczony gracz zakładając, że gra nie popełniając błedów przy normalnych warunkach pogodowych, dopuszczając dwa rzuty z bliskiej odległości potrzebne do ukończenia dołka.

Punkt karny Punkt dodany do wyniku zawodnika za złamanie zasady gry lub dodany zgodnie z zasadami gry za zmianę położenia lie.

Odprawa Spotkanie zawodników z Dyrektorem odbywające się przed turniejem, na którym gracze inofrmowani są o procedurach, polu gry i jakichkolwiek specjalnych zasadach obowiązujących podczas turnieju.

Powierzchnia pola gry Zwykle powierzchnia ziemi, która może być stabilnym podłożem dla zawodnika oraz na której może on zająć rozsądną pozycję.

Słup Centralna rura lub słup podtrzymujący pozostałe elementy kosza (celu).

Położenie
Miejsce, w którym dysk zatrzymał się nieruchomo po rzucie.

Rzut próbny Rzut na odległość powyżej dwóch metrów podczas rundy rywalizacji, który nie wpływa na zmianę lie. Rzuty tymczasowe, nieudane rzuty i przekroczenia nie są rzutami próbnymi.

Poprzednie lie Lie wynikające z ostatnio wykonanego rzutu oznaczone dyskiem markerem lub odpowiadające mu przybliżone lie, jeśli dysk marker zmienił położenie.

Rzut tymczasowy Dodatkowy rzut wykonywany za zgodą grupy zawodnika lub sędziego będący częścią alternatywnej sekwencji rzutów, który może być zastosowany w przypadku wątpliwości dotyczących zasad gry lub dla zaoszczędzenia czasu. Tylko jedna sekwencja rzutów zostanie wliczona do wyniku zawodnika podczas zliczania punktów.

Rzut kończący Każdy rzut z odległości 1o metrów lub mniejszej licząc od tylnej krawędzi dysku markera do podstawy kosza (celu).

Uwolnienie Zmiana położenia lie zawodnika lub otaczającej go przestrzeni w sposób skutkujący usunięciem przeszkody znajdującej się bezpośredniej okolicy lie a jeśli jest to niepraktyczne zmianą położenia lie względem przeszkody.

Rzut powtórny Dodatkowy rzut z tego samego lie, wykonywany w zastępstwie ostatniego rzutu wykonanego z danego lie.

Punkt podparcia Część ciała gracza, która w momencie wypuszczenia dysku pozostaje w kontakcie z powierzchnią pola gry lub jakimkolwiek innym obiektem zapewniającym podparcie.

Kosz/Cel Urządzenie, które jasno określa moment zakończenia dołka. Kosz/Cel jest projektowany tak, by wyłapywać dyski i zwykle składa się z koszyka, łańcuchów i zwieńczenia łańcuchów osadzonych na słupie.

Linia tee Linia będąca przednią częścią obszaru tee lub linia biegnąca między zewnętrznymi krawędziami dwóch znaczników obszaru tee.

Obszar tee (lub tee) Obszar wyznaczony krawędziami specjalnie zaprojektowanego punktu, z którego gracze wykonują pierwszy rzut na danym dołku a w przypadku jego braku obszar rozciągający się prostopadle do linii tee na odległość 3 metrów za linią tee. Obszar tee stanowi jednocześnie lie.

Rzut Wprowadzenie dysku w ruch przez gracza skutkujące uzyskaniem nowego lie.

Koszyk Element kosza/celu, do którego dysk może wpaść lub być wrzucony w formie otwartego u góry pojemnika.

Ostrzeżenie Wynikające z reguł gry pierwsze upomnienie jakie otrzymuje gracz za złamanie danej reguły gry, grożące otrzymaniem punktu karnego za kolejne przekroczenie tej reguły w danej rundzie.