Poniższe definicje są nieoficjalnym tłumaczeniem zasad PDGA (dokładniej rozdziału 800.02 Definitions). Dokument w języku angielskim jest dostępny na stronie PDGA oraz tutaj. Jeśli chcesz zająć się pracą nad tłumaczeniem zasad, prosimy o kontakt.

 

Reguły gry pdga.com/rules

Rules pdga.com/rules

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące reguł gry pdga.com/rulesqa

Rules Q & A pdga.com/rulesqa

 

Zasady turniejowe pdga.com/rules/competition-manual

Competition Manual pdga.com/rules/competition-manual

 

Pola disc golfowe pdga.com/course_directory

Course Directory pdga.com/course_directory

 

Standardy techniczne pdga.com/tech-standards

Technical Standards pdga.com/tech-standards